Bezpłatne ekspertyzy 
Dzwonów, ich zawieszeń i serc
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania akustyki dzwonów        

 

Oferujemy bezpłatne ekspertyzy w zakresie:

  • doboru dzwonów zarówno do nowych, jak i istniejących już kościołów,
  • doboru dzwonów do istniejących dzwonów poprzez przeprowadzenie szczegółowej analizy ich tonów pobocznych,
  • określenia stanu samych dzwonów (w tym składu ich materiału), zawieszeń, serc oraz konstrukcji,
  • określenia stanu istniejącej automatyki dzwonów,
  • przygotowania  kosztorysów potrzebnych prac przy odlewaniu nowych dzwonów, naprawy mocowań i serc,
  • przygotowania kosztorysów automatyzacji dzwonów.

 

Warto skorzystać z naszych konsultacji już na etapie projektu budowy nowego kościoła, aby zapobiec ewentualnym problemom montażowym w przyszłości. Naterenie Polski konsultacje prowadzimy bezpłatnie. Nasze spotkania są niezobowiązujące. 

 

 

церковні дзвоницерковні дзвони

церковні дзвони

церковні дзвони

 

 

А чи знаєш, що…

Найбільший дзівн відлитий в нашій майстерні важив понад 10 тон!

 

Новеньке в галереї…