ks. prał. dr Albert Glaeser
Dzwony dla Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim

 

Słowa najwyższego uznania kieruję pod adresem Firmy Rduch oraz Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego z Przemyśla za podjęcie się realizacji projektu związanego z renowacją dzwonów, które otrzymaliśmy w darze od OO. Redemptorystów z Bochum, z odlaniem trzech nowych dzwonów, z montażem dzwonów wraz z wykonaniem pełnej automatyki sterującej. To wszystko okazało się wielkim wyzwaniem...

 

 

Po długich dyskusjach, postanowiliśmy - za przyzwoleniem Biskupa Opolskiego Andrzeja Czai i przy mocnym duchownym wsparciu ze strony Arcybiskupa Alfonsa Nossola - przystąpić do realizacji projektu. Konieczne okazało się wybudowanie nowej "Bramy dzwonów" położonej w pobliżu Sanktuarium św. Jacka. Za radą uznanych autorytetów z dziedziny muzykologii podjęto decyzję, by stworzyć kompozycję ośmiu dzwonów zestrojonych w oktawę brzmieniową. Piękny dar postawił przed nami wielkie zadanie. By podjęty projekt mógł zostać należycie zrealizowany, poprosiliśmy do współpracy wybitnych znawców problematyki z różnych dziedzin: zespół architektów i konstruktorów pod przewodnictwem inż. Jana Olenieckiego z Opola, Firmę Rduch, Pracownię Ludwisarską Jana Felczyńskiego z Przemyśla oraz firmę budowlaną Stolmar z Tęgoborza. Zespół ten zrealizował zamierzony projekt w ciągu niespełna trzech miesięcy. W związku z tym, dzwony w pełnym brzmieniu mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć w uroczystość św. Anny, tj. 26 lipca 2012 r. Piękno dźwięku sanktuaryjnych dzwonów urzeka swą głębią i porusza serca wielu pielgrzymów i ludzi dobrej woli.

 

Dziękuję wszystkim, którzy swą wiedzą, talentem i najwyższymi umiejętnościami przyczynili się do zrealizowania tego wielkiego, ale jakże trudnego projektu. Raz jeszcze podziękowanie składam Kierownictwu i Pracownikom całego zespołu, a zwłaszcza firmie Rduch oraz Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego z Przemyśla. Napis na "Bramie dzwonów" brzmi: Laudate Dominium - uwielbiajcie Pana. On określa cel całego przedsięwzięcia, którym jest uwielbienie naszego Pana i przywoływanie wszystkich ludzi do udziału we wspólnocie wielbiących Pana. Tak określony cel domagał się wykonania na najwyższym poziomie. Wy, w sposób wprost perfekcyjny sprostaliście temu zadaniu.

 

 

ks. dr Zdzisław Ossowski
Zestaw dzwonów dla Sanktuarium św. Rocha w Osieku

150-cio lecie Parafii i Sanktuarium św. Rocha w Osieku nie mogło mieć lepszej oprawy (...). Od pomysłu do jego realizacji upłynęło zaledwie 9 miesięcy, w których mieściło się osobiste przybycie wykonawców na miejsce, fachowe ich doradztwo, udział parafian w "narodzinach dzwonów" w Przemyślu i w końcu ich poświęcenie i montaż. Na wszystkich etapach współpracy (...) doświadczyliśmy ogromnej fachowości, znastwa i konstruktywnej porady oraz obecności Twórców na każdym z wymienionych etapów realizacji dzwonów: od projektu po ich niepowtarzalny i piękny dźwięk.

 

 

ks. prał. Zdzisław Sochacki
Dzwon św. Jan Paweł II dla Królewskiej Katedry na Wawelu

 

Jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia, bo w tej właśnie chwili narodzi się dzwon (...). Jest to świadek, który będzie przypominał o życiu i świętości Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II (...) Podziękujmy Panu Bogu za wszystkich, którzy na ten głos dzwonu przypomną sobie historię wspaniałego Polaka, jakim był i jest Jan Paweł II (...) Jego wyjątkowy dźwięk zachwyci lub co najmniej poruszy każdego, kto go tylko usłyszy...

 

 

 

ks. prał. Marek Podyma
Dzwon św. Jan Paweł II dla parafii św. Brata Alberta w Busko-Zdroju

 

Moje spotkanie z Ludwisarnią Jana Felczyńskiego z Przemyśla dokonało się w kontekście niespodziewanej fundacji dzwonu imienia św. Jana Pawła II i potrzeby znalezienia najlepszej firmy, która mogłaby to uczynić. Po konsultacjach i rozważaniu różnych możliwości ostatecznie wybór padł na Firmę z Przemyśla między innymi dlatego, że Pan Piotr Olszewski przedstawił najbardziej rzetelną dokumentację wraz z naukową analizą charakterystyki istniejących już dzwonów...

 

Zaczęła się niezwykła przygoda związana z przygotowaniem projektu „ubrania” dzwonu w którym uczestniczył projektant i wykonawca wnętrza kościoła pw. Św. Brata Alberta w Busku-Zdroju pan Tomasz Morek z Wejherowa. To sprawiło, że zewnętrzne przyozdobienie dzwonu jest wpisane zarówno w Region Ponidzia, jak i w styl zdobiący parafialną świątynię. Efekt końcowy sam tu mówi za siebie. Delegacja Parafii uczestniczyła w Narodzinach dzwonu, podziwiając rzemieślniczą pracę ludwisarzy niezmienioną od wieków. Niezwykłym również zrządzeniem Opatrzności Bożej był fakt, że dzwon był przygotowywany równocześnie z identycznym dzwonem i o podobnym imieniu zamówionym na Wawel do Wieży Srebrnych Dzwonów przez Kapitułę katedralną Krakowa. Co więcej, ekspertyzy akustycznej dzwonu dokonał znakomity kampanolog Petr Jenda z Brna, przy okazji badania brzmienia wawelskiego dzwonu. Specjalista określił brzmienie obu dzwonów jako bardzo dobre. Miłą ciekawostką może być również fakt, że buski dzwon dla dokonania badań ze względów praktycznych był przymocowany do belki wawelskiego dzwonu. Dzięki rzetelności firmy Jana Felczyńskiego przy współpracy z Firmą Rduch dzwon został poświęcony i zabrzmiał dokładnie o godzinie 21.37 w dniu narodzin świętego Jana Pawła II dla nieba dnia 27 kwietnia 2014 roku.

 

Niech obydwa dzwony sławią Imię Świętego Jana Pawła II rytmem bicia zbliżonym do bicia ludzkiego serca! Wiem również na pewno, że przy wyborze ludwisarni do odlania kolejnych dzwonów dla parafii zwrócę się wyłącznie do zakładu Pana Jana Felczyńskiego, którego tradycje przejął pan Piotr Olszewski.

 

 

ks. proboszcz Piotr Gruba
Zestaw dzwonów dla parafii w Chwaszczyno

„Są takie ślady, które człowiek zostawia na tej Ziemi, a odciskają się w niebie. Tych śladów nie zatrze czas, taka jest pamięć Boga”.


Nasza parafia w Chwaszczynie, w roku 2013 miała duży dylemat. Budujemy nowy kościół, a tutaj jeszcze jeden wydatek – dzwony, bo istniejące już nie biją z powodu zepsucia napędu i są już zużyte. Zgłosiliśmy się do Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego w Przemyślu, której właściciele zaproponowali wykonanie dzwonów, ale też dali propozycję, aby było to przeżycie dla fundatorów i parafii...

 

W sierpniu 2013 r. byliśmy na pielgrzymce parafialnej i zarazem na Narodzinach naszych dzwonów w Przemyślu. Dzwony dotarły do nas 25 września, a poświęcone były 10 października przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia na poświęceniu byli też Panowie Ludwisarze – Waldemar i Piotr Olszewscy. Wykonanie dzwonów, terminowość, zaangażowanie w pracę – jako pracę ale też dzieła, które jest na Chwalę Bożą jest godne polecenia. Jeszcze raz wyrażam wdzięczność za ich trud, zainteresowania i troskę jaką okazali naszej parafii.

 

 

 

А чи знаєш, що…

Саме в нашій майстерні народився відомий дзвін Св. Івана Павла ІІ для королівської Катедри на Вавелі!

 

Новеньке в галереї…