13 maja dzwon zamontowała w Wieży Srebrnych Dzwonów firma Rduch. Do tej pory można było go oglądać na dziedzińcu przed Katedrą Wawelską, gdzie ustawiony na dębowej konstrukcji czekał na ceremonię poświęcenia, którą  w Niedzielę Wielkanocną poprowadził J.E. ks. kardynał Stanisław Dziwisz.  Dzwon został wyposażony w specjalnie zaprojektowane dębowe jarzmo, serce z miękkiej, odkuwanej stali oraz napęd MT-4 z funkcją softstartu. Miejsce w Wieży Srebrnych Dzwonów czekało na ten moment od ponad pięciuset lat. Od niedzieli 18 maja (dnia urodzin Karola Wojtyły) dzwon codziennie wzywa o 12.00 na modlitwę Anioł Pański.
 

церковні дзвоницерковні дзвони

Certyfikat jakości „św. Janowi Pawłowi II” nadał wybitny kampanolog Petr Janda z Brna. Kiedy usłyszał głos nowego dzwonu aż zaniemówił.  - Jan Pawel II wam pomohl! - powiedział, dodając, że jest to prawdopodobnie najlepszy dzwon w historii polskiego ludwisarstwa. „św. Jan Paweł II” dzwoni w tonacji a1 i wszystkie tony poboczne zostały perfekcyjnie zharmonizowane, co znajduje potwierdzenie w wydanej przez kampanologa opinii. W Krakowie po raz pierwszy zabił właśnie w środę 16 kwietnia tuż przy pomniku Papieża Polaka. Rozkołysał go sam proboszcz katedry ks. prałat Zdzisław Sochacki.
 
Brzmi pięknie a wygląda wspaniale. W Wielką Środę na Wawel dotarł nowy dzwon dedykowany osobie Papieża Polaka.
Niedługo zawiśnie na Wieży Srebrnych Dzwonów i będzie ostatnim dzwonem w królewskiej katedrze. (Fanciszkańska 3)
 
Dźwięk jest naprawdę przejmujący, na pewno słyszany był bardzo daleko. Myślę, że wszyscy przejęliśmy się tą chwilą,
ciężko nawet opisać to uczucie. Przecież jest to dzwon, który ma nam mówić o wyjątkowym człowieku, który właśnie tutaj
dorastał do kapłaństwa i świętości. (ks. prałat Zdzisław Sochacki)
 
церковні дзвоницерковні дзвони
 
Narodziny dzwonu św. Jan Paweł II
4 kwietnia 2014 / godz. 15.00

 

W czasie odlewania dzwonu do gorącego stopu wrzucono złoty medal po Janie Pawle II - osobistą pamiątkę Ojca Świętego wydaną w 18. rocznicę pontyfikatu, ale upamiętniającą też święcenia kapłańskie na Wawelu - miejscu nierozerwalnie związanym z dzieciństwem, młodością i życiem kapłańskim Karola Wojtyły. Na uroczystość narodzin dzwonu przybyli liczni goście - między innymi proboszcz Katedry Królewskiej na Wawelu Zdzisław Sochacki, Szef Dzwonników Wawelskich Pan Andrzej Bochniak.

W imieniu Pracowni Ludwisarskiej Jana Felczyńskiego z Przemyśla oraz Firmy Rduch pragniemy serdecznie podziękować za przybycie na tą wspaniałą uroczystość wszystkim gościom.

церковні дзвоницерковні дзвоницерковні дзвоницерковні дзвоницерковні дзвоницерковні дзвони

 

Skąd idea
Właściwy moment i wyjątkowy paron
 
W XVI wieku (ok. 1530 r.) wykonano ośmioboczną nadbudowę w Wieży Srebrnych Dzwonów z pomieszczeniem na dzwon. Dzwonu jednak nigdy nie wykonano. Kolejne składy Kapituły Wawelskiej czekały na właściwy moment w historii Polski i odpowiedniego patrona dzwonu. Jednak przez prawie 500 lat nie udało się wybrać nikogo na tyle godnego, by mógł swoją opieką objąć ostatni wawelski dzwon.
Dopiero po śmierci Jana Pawła II podjęto decyzję, by dzwon ten poświęcić Papieżowy Polakowi. Wciąż jednak nie nadchodził odpowiedni moment do rozpoczęcia projektu. Aż do 30 września 2013 roku, gdy Papież Franciszek ogłosił datę kanonizacji bł. Jana Pawła II – 27 kwietnia 2014 roku. Tak pojawił się właściwy moment i wyjątkowy patron.
Wkrótce Kapituła Wawelska zdecydowała o realizacji projektu nowego dzwonu o imieniu św. Jan Paweł II, który można było usłyszeć w dniu kanonizacji Ojca Świętego. Do realizacji projektu wybrano znane i renomowane firmy o długich tradycjach rodzinnych – Pracownię Ludwisarską Jana Felczyńskiego z Przemyśla oraz Firmę Rduch z Czernicy.
 
Dzwon św. Jan Paweł II
Pierwsze etapy przygotowań
 
церковні дзвоницерковні дзвони
 
Na wieży znajdują się już trzy historyczne dzwony:
 
  •     dzwon „Zbyszko”  z roku 1423 o średnicy 98 cm i dźwięku Ais

  •     dzwon „Herman” z roku 1271 o średnicy 83 cm i dźwięku Cis

  •     dzwon „Maciek” z roku 1669 o średnicy 72 cm i dźwięku Dis

 
Dzwon św. Jan Paweł II będzie jednak bił samotnie każdego dnia o godzinie 12.00. Choć traktowany jako dzwon pojedynczy nie będący częścią zestawu harmonicznego, musi mieć dźwięk odpowiednio dopasowany do brzmienia pozostałych dzwonów Srebrnej Wieży, czyli jeszcze niższy niż dzwon „Zbyszko” (ton Ais). Warunki takie zapewnia właśnie dzwon o wadze 500 kg, średnicy 93,55 cm i tonie uderzeniowym a/1.
Dzwon o wadze 500 kg i tonie uderzeniowym a’ z oktawy raz kreślnej otwiera przedział dzwonów z zakresu dzwonów o średniej masie. Dzwon 500 kg a’ wyróżnia się charakterem brzmienia, gdyż częstotliwość uderzeń w trakcie kołysania wynosi 60 uderzeń na minutę, czyli tyle ile szybkość bicia ludzkiego serca.
Dźwięk tego dzwonu odznacza się głębokim rezonansem dającym wyraźny ton podstawowy oraz szeroką gamą tonów pobocznych. Szczególnie dobrze słyszalne są tony oktawy dolnej (ang. hum tone) i tercji małej. Charakteryzuje się on także szczególnie długim czasem wybrzmiewania, co stawia go na czołowym miejscu wśród dzwonów. Dokładne zestrojenie zapewnia harmonizację współbrzmień i wyrazistość dźwięku, a poprzez wybrzmiewający akord w tonacji a moll uzyskuje dostojeństwo i łagodność. Co w rezultacie czyni go doskonałym instrumentem muzycznym. 
 
Szata graficzna

 

Ornamentyka i liternictwo dzwonu odzwierciedlają charakter pozostałych dzwonów Katedry Wawelskiej. Oprócz prostego ornamentu wieńczącego szyję dzwonu, umieszczono na nim trzy herby: herb Jana Pawła II, herb J.E. ks. kardynała Stanisława Dziwisza oraz herb Kapituły Wawelskiej. W centralnej części dzwonu, po ubu stronach, widnieją również łacińskie zawołania: SURSUM CORDA i NOLITE TIMERE. W lutym br. odbiór szaty graficznej, w imieniu Kapituły Wawelskiej, przeprowadził i zatwierdził szef dzwonników wawelskich Pan Andrzej Bochniak.
 
церковні дзвоницерковні дзвони

 

Projektowanie
 

Do projektu dzwonu, oprzyrządowania i automatyki wraz z Firmą Rduch z Czernicy wykorzystaliśmy zaawansowane oprogramowanie inżynierskie CAD/CAM. Dzięki temu z deski kreślarskiej został wygenerowany realistyczny projekt graficzny dzwonu obejmujący także  jego mechanikę i automatykę.

церковні дзвоницерковні дзвоницерковні дзвони

 

 

 

А чи знаєш, що…

Наша майстерня була започаткована в 1808 році та вже понад 200 років постачає дзвони по всьому світу!

 

Новеньке в галереї…