Dzięki staraniom ks. Abp Alfonsa Nossola oraz ks. prał. dr Alberta Glaesera do Sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim trafiło pięć dzwonów z niemieckiej parafii Bochum. Dzwony te, pochodzące ze znanej niemieckiej odlewni, miały zawisnąć na nowo powstałej wieży usytuowanej tuż obok kaplicy św. Jacka. Ks. dr Albert Glaeser zdecydował, iż zestaw pięciu dzwonów niemieckich powinien zostać uzupełniony o trzy dodatkowe dzwony pochodzące z polskiej ludwisarni. Po wielu dyskusjach zadanie powierzono naszej Pracowni. Warunkiem podstawowym realizacji projektu było nie tylko odlanie dzwonów o odpowiednich tonach nominalnych, ale też takie ich zestrojenie, by razem z dzwonami niemieckimi tworzyły idealny zestaw harmoniczny. Zgodność tonacji miała dotyczyć zarówno tonu głównego, jak i wszystkich tonów pobocznych (hum, prime, tierce, quinte, octave), a jej gwarancją badania kampanologiczne przeprowadzone przez niezależnego eksperta - Petra Jandę z Brna (do pobrania opinia kampanologiczna).
 
Równorzędny udział w projekcie wzięła renomowana firma Rduch - lider polskiego rynku w zakresie automatyki dzwonów i kompleksowych rozwiązań wieżowych. Jej zadanie polegało na: przeprowadzeniu renowacji dzwonów niemieckich, odrestaurowaniu wszystkich elementów mechanicznych zestawu, przygotowaniu nowych serc dzwonów i dopasowaniu okuć, montażu zestawu na dzwonnicy oraz zainstalowaniu automatyki dla wszystkich ośmiu dzwonów. Użycie zaawansowanej technologii umożliwiło zaprogramowanie całego roku liturgicznego według wcześniejszych ustaleń, a także uruchamianie bicia jednego lub wszystkich dzwonów naraz w zależności od potrzeb.
 
Dzwony zawisły na wieży w lipcu 2012, a w sierpniu można było po raz pierwszy usłyszeć ich brzmienie podczas uroczystości ku czci św. Jacka. We mszy św., której przewodniczył JE ks. Abp Alfons Nossol uczestniczyło kilkanascie tysięcy wiernych. Po zakończeniu uroczystości przed Sanktuarium ulicami miasta ruszyła procesja z figurą św. Jacka na czele. Obchody święta patronalnego połączono z uroczystościami jubileuszowymi JE ks. Abp Alfonsa Nossola, który w tym roku obchodził 80. urodziny, 55. rocznicę święceń kapłańskich oraz 35. rocznicę sakry biskupiej.
 

церковні дзвони

 
 

 

 

А чи знаєш, що…

Найбільший дзівн відлитий в нашій майстерні важив понад 10 тон!

 

Новеньке в галереї…